Woonkwartier

Altijd in de buurt

<< Ik wil meer zien

Van fundering tot goede buur in de wijk

Wanneer drie woningstichtingen de handen in één slaan is een nieuw avontuur geboren: een nieuwe woningcorporatie. Dus heb je een nieuwe naam, een nieuwe identiteit en heldere aanpak in communicatie (extern én intern) nodig. Kortom, alle denkbare materialen om te kunnen bouwen aan de toekomst! Bij enzo bouwden we van begin af aan mee en legden we met de naam Woonkwartier en de bijpassende identiteit, een verbinding tussen het werkgebied en de kernactiviteit. In de daarop volgende tactische operatie creëerde en organiseerden we dat alle kantoren, wagenpark, kleding voor personeel en alle offline en online middelen op tijd klaar waren voor de feestelijke kickoff. Klaar om het werkgebied in te trekken!

Vandaag de dag is Woonkwartier uitgegroeid tot de fijne buur die zij beoogde te zijn. Alle enzo-specialisten staan nog dagelijks voor Woonkwartier klaar met ondersteuning op allerlei vlakken. Als gespreks- en adviespartner, designers om allerlei praktische middelen te realiseren maar ook om ondersteuning te bieden in projecten zoals de concretisering van de strategische koers.
Dat is nu ‘altijd in de buurt’ zijn.

corporate identity – webdesign – signing in- en outdoor – signing auto’s, fietsen – bedrijfskleding – brochures, leaflets, etc – boekdesign – magazines – advertising – video & animatie

 
 
 
 
 

Weten wat er leeft in je werkgebied

Als woningcorporatie werk je iedere dag hard om het leefgenot van je huurders zo hoog mogelijk te houden. Het is daarom belangrijk te weten wat er leeft in het werkgebied en wat de achtergrond hiervan is. Speciaal daarom heeft Enzo een aantal mooie uitgaves ontwikkeld.
Als naslagwerk voor alle stakeholders en personeel is het boekwerk Van Woeste Laagten ontwikkeld. Een fraai geïllustreerd verslag van de geschiedenis van alle 18 kernen uit het werkgebied.
Om met de huurders van vandaag in gesprek te gaan, is er de periodieke uitgave Kwartslag.
Een leuk informatief format dat een aantal keren per jaar bij de huurders letterlijk op de mat valt. Aanvullend worden informatie en tips gedeeld in een serie brochure over specifieke thema’s of worden er mini-campagnes ingezet waar ook korte filmpjes een onderdeel van uit maken. Een slimme mix van middelen voor een groot en doeltreffend bereik.