IS-X Academy

Learn form the pros

<< Ik wil meer zien

Back to school voor pro’s

De kennis en ervaring die de professionals van Interscience en expertisecentrum IS-X dagelijks opdoen, levert waardevolle informatie. Die informatie wordt daarom nuttig gebruikt en doorvertaald naar een interessant opleidingsaanbod voor professionals op en rond laboratoria. De IS-X Academy is een uniek opleidingscentrum. Er wordt niet gedacht vanuit klassieke opleidingsniveau’s maar uit de door de conceptdenkers van Enzo ontwikkelde 3 belevingswerelden. Hierdoor is het mogelijk opleidingen en cursussen flexibel te volgen. Naast de corporate identity van de IS-X Academy, die een duidelijke link met de roots laat zien, is een website met een gespecialiseerde library en persoonlijke leeromgeving ontwikkeld, een introductiecampagne en middelen voor in de ‘schoolbank’.

concept – corporate identity – website – campagne